DYRT: Gaver og fest gjør at det koster mye penger å arrangere konfirmasjonsfeiring.

ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Foreldre må søke om penger til barnas konfirmasjon

ØkonomiFlere foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner. I Trondheim får familier med dårlig råd rundt 5.000 kroner til feiringen.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:
NAV: Hvert år får Nav inn flere søknader om pengestøtte til feiring av konfirmasjon.

ARKIVFOTO: MORTEN HOLM / NTB SCANPIX:

Nav er likevel ikke forpliktet til å gi penger. Det sier avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim til Adresseavisen.

Men de kan gi det som heter særskilt støtte. Retningslinjene fra Trondheim kommune sier at en familie kan motta rundt 5.000 kroner til en konfirmasjonsfeiring.

Fakta om Nav

  • Nav var opprinnelig en forkortelse for Ny arbeids- og velferdsforvaltning.
  • Etaten ble opprettet 1. juli 2006. Nav-reformen samlet de gamle trygdekontorene, sosialkontorene og arbeidsformidlingskontorene til nye Nav-kontorer.
  • Etaten forvalter omtrent en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Konfirmasjon skiller seg ut

– Vi gir rundt dette. Av og til mer, av og til mindre. Hvor mye vi gir, bestemmes i hvert enkelt tilfelle, sier Kvassheim.

Han understreker at Nav kun støtter moderate feiringer.

– Sosialhjelp er til livsnødvendige utgifter. Derfor gir vi for eksempel ikke penger til et bryllup. Men det er litt spesielt med konfirmasjon. For ungdom kan det bety mye å ikke ha en ordentlig feiring.

Foreldre er bekymret

Sparebank 1 SMN har gjennomført en undersøkelse blant 254 foreldre til barn i alderen 11 til 15 år. Foreldrene er spurt om kostnadene ved konfirmasjon og hvor stort beløp det er riktig å gi.

– Svarene viser at kostnadene ved konfirmasjon øker hvert år. Hele 22 prosent av foreldrene svarer at de er bekymret eller svært bekymret for utgiftene, sier Endre Jo Reite. Han jobber som privatøkonom ved Sparebank 1 SMN.

– 15 prosent er svært bekymret. Her ser vi en økning siden i fjor, sier han.

TIL BEKYMRING: Hele 22 prosent av foreldrene svarer at de er bekymret eller svært bekymret for utgiftene til konfirmasjon.

ILLUSTRASJONSFOTO: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB SCANPIX

Få bruker under 10.000

Undersøkelsen viser at 62 prosent at foreldrene regner med å bruke mellom 20.000 og 40.000 kroner på å arrangere konfirmasjon. Dette er inkludert egne gaver. Kun sju prosent oppgir å bruke under 10.000 kroner, og 13 prosent mellom 10.000 og 20.000 kroner. 18 prosent tror de vil bruke mer enn 40.000 kroner.

Foreldrene tror konfirmantene vil få gaver verdt til sammen cirka 22.000 kroner, hvor de selv vil gi rundt 8.000 kroner.

Mange strekker seg for langt

Privatøkonomen tror at utstyrspress og forbruksjag i hverdagen gjør det ekstra vanskelig å være nøktern også på konfirmasjonsdagen.

– Mange foreldre forsøker å henge med. Derfor strekker de seg nok lenger enn de bør, sier Reite.