FANTASTISK FUNN: En spydspiss, ni holkeøkser, en støpetapp og flere andre gjenstander fra yngre bronsealder er funnet i Hegra i Trøndelag.

FOTO: NED ALLEY / NTB SCANPIX

Spydspiss viste vei til sensasjonelt funn

TeknologiTo brødre fant en spydspiss i bronse som stakk opp av bakken. Dette skulle vise seg å være et kjempefunn av ting fra bronsealderen.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Til sammen er det funnet 24 økser og flere andre gjenstander. En samling av så mange ting på ett sted kalles et depotfunn. Nedgravingen i Stjørdal kan være rituell, altså at det kan ha vært for eksempel offergaver. Gjenstandene kan også ha vært lagret midlertidig.

Fakta om bronsealderen

  • Bronsealderen er en forhistorisk tidsperiode. Den kjennetegnes av at bronse i stor grad ble benyttet til våpen, redskap og smykker.
  • I Norge regnes bronsealderen å ha vart fra rundt år 1800 til år 500 før Kristus.
  • Flere steder var bronse et sjeldent materiale. I Norge er det kun funnet rundt 800 gjenstander i bronse.

Kilde: Store Norske Leksikon

Det forteller fagfolkene som viste fram gjenstandene for pressen. Det skjedde ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

– Det var flere sammenbankede gjenstander, ganske flate. Røntgen viser at det er små gjenstander og biter inni øksene. Det kan tyde på at de var omstøpt, sier Merete Moe Henriksen. Hun arbeider som arkeolog ved NTNU.

Det første funnet på stedet ble gjort i januar. Brødrene Joakim og Jørgen Korstad var ute og lette med metalldetektorer. Det er den store hobbyen deres. De fant blant annet ni økser. Disse er trolig 3.000 år gamle.

Tilbake på stedet

Sist helg var de tilbake på stedet sammen med arkeologer. Flere andre som driver med metallsøking var også med. Da fant de ytterligere 15 økser og andre bronsegjenstander. Det skriver avisa Adressa.no.

Fagfolkene mener tingene stammer fra yngre bronsealder. Denne varte fra rundt år 1100 til år 500 før Kristus.

– Funnet fra sist helg bekreftet mistanken vi fikk under det første søket. Vi mente det fantes mer. Forrige gang gikk vi ikke over åkeren. Men vi ringte rett til fylkesarkeologen da vi skjønte hva vi hadde funnet, sier Joakim Korstad.

– Det har egentlig ikke sunket helt inn ennå. Det er artig å se interessen rundt funnet fra museum, fylke og Riksantikvar, sier han.

STORT FUNN: Arkeologer har gjort det hittil største funn av bronsegjenstander fra tidlig bronsalder, cirka 1100-500 f.Kr. Fra venstre: fylkesarkeolog Eirik Solheim i Nord-Trøndelag fylkeskommune, arkeolog Merete Moe Henriksen fra NTNU, finnerne Preben, Jørgen og Joakim Korstad.
FOTO: NED ALLEY / NTB SCANPIX

Fant en spydspiss på høykant

Tirsdag ettermiddag denne uka ble funnene høytidelig vist fram. De var lagt i hver sin forede pappeske. Gjenstandene kunne bare berøres med hansker. De ble vist fram for fotografer og journalister.

– Spydspissen lå i overflaten. Så den kunne vi ha plukket uten detektor. Den sto på høykant og stakk opp av jorda. Den kunne nok vært veldig utsatt for plogen i neste runde, fortalte finnerne på pressekonferansen.

Inni spissen var det rester av en støpeplugg. Det betyr at spydet var helt nytt og ubrukt.

Metalljegerne leter til de får signaler fra detektoren. Da graver de forsiktig opp en klump med jord rundt funnstedet. Det kalles en plugg.

– Vi fant fire gjenstander inni én plugg. Da skjønte vi at dette var noe, sier Joakim Korstad.

Fagfolk var raskt på plass

Funnet ble gjort en onsdag i januar. Allerede fredagen etter kom ekspertene for å sikre stedet. Jordet ble fredet, slik at ingen andre enn fagfolk kunne ta seg inn. Men det vil bli klargjort for såing. Så bonden som eier det, kan drive som normalt. Til høsten er planen å gjøre en ny utgraving på stedet. Målet er å finne ut mer om hva som har skjedd her.

Håpet er også å kunne opprette et museum for bergfunn i området. Stjørdal er svært rikt på funn fra bronsealderen. Blant annet er det en rekke helleristninger der.

– Vi har lenge ønsket oss et museum for å vise fram bergkunst. Vi har manglet funn av gjenstander. Og så dukker dette opp. Det er både spektakulært og artig, sier Eirik Solheim. Han er fylkesarkeolog i Nord-Trøndelag.