HELSEFARLIG: Vannmangel er akutt i store deler av verden, og flere steder er vannkvaliteten helsefarlig.

FOTO: FEISAL OMAR / REUTERS / NTB SCANPIX

To milliarder mennesker drikker forurenset vann

SamfunnDet trengs dramatiske forbedringer for å sikre rent vann for alle i verden. Det melder Verdens helseorganisasjon. Samtidig slår Røde Kors kolera-alarm i Somalia.

  • © NTB
  • Publisert:

Fakta om Verdens helseorganisasjon (WHO)

  • WHO jobber for å bedre helsetilstanden til verdens befolkning.
  • WHO startet sin virksomhet 7. april 1948, og er et organ under FN.

Årlig dør hundretusener av å drikke vann forurenset med avføring. Det opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen oppfordrer land til å bruke penger på tilgang til trygt drikkevann. Spesielt gjelder det utviklingsland.

– I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med avføring. Det setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira. Hun er leder for WHOs avdeling for offentlig helse.

Kolera og akutt diaré tatt livet av over 500 personer i Somalia siden januar. Det opplyser FN.

KILDE TIL SYKDOM: Urent vann av dårlig kvalitet kan være kilde til sykdom og i verste fall død.

ARKIVFOTO: SIEGFRIED MODOLA / REUTERS / NTB SCANPIX

Røde Kors slår alarm

Tørkerammede Somalia kjemper mot en voksende kolera-epidemi. Nå er over 25.000 personer rammet av kolera eller akutt diaré. Epidemien ventes å ramme dobbelt så mange de neste månedene. Røde Kors frykter at konsekvensen kan bli like ille som under sultkatastrofen i 2011.

Fakta om kolera

  • Kolera er en infeksjons-sykdom. Den er forårsaket av bakterien Vibrio cholerae.
  • Kolera rammer mage- og tarmsystemet. Den fører til diaré og uttørring. I løpet av et døgn kan den voldsomme diareen tappe kroppen for 10–15 liter væske.
  • Uten behandling er sykdommen svært dødelig. Den behandles med å gi pasienten væske, samt salt og sukker.

Kilde: Wikipedia

– Vi frykter en mangedobling av syke og døde av kolera. Det er fordi befolkningen allerede er sterkt svekket av tørken. Og flere vil bli tvunget til å drikke forurenset vann, sier Bernt G. Apeland. Han er generalsekretær i Røde Kors.

Mange dør i Somalia

Hjelpeorganisasjonen sender ekstra folk til områdene som er rammet av kolera.

– Vi må reagere raskt. Vi må hindre at kolera og andre sykdommer som skaper akutt diaré, sprer seg i de sultrammede områdene. Det er ofte disse sykdommene som gjør at hungersnød fører til dødsfall, sier Apeland.

Mange somaliere dør i det tørkerammede landet. Dødeligheten blant dem som er smittet, er nå på 2,1 prosent. Det er det dobbelte av grensen som er satt for når det betegnes som en nødsituasjon.

Kolera kan behandles. Det gjøres ved å erstatte tapet av væske og å gi dem en antibiotikakur. Kolera-bakterien følger med i avføringen. Og hvis den kommer i kontakt med drikkevann, kan det føre til smitte.

RENT VANN: Drikkevann ansees for å være noe av det viktigste for utvikling av en landsby. Godt og tilgjengelig vann vises fort igjen på forbedret helse hos befolkningen i en landsby.

ARKIVFOTO: JOK SOLOMUN / REUTERS / NTB SCANPIX