DISKRIMINERES: FN er dypt bekymret for behandlingen av og holdningene til Australias urbefolkning. FN mener aboriginske kvinner er særlig utsatt.

ARKIVFOTO: DAVID GRAY / REUTERS / NTB SCANPIX

FN reagerer på rasisme mot urbefolkning

SamfunnRasisme mot aboriginer og andre urfolk i Australia vekker dyp uro. Det mener FNs spesialrapportør for urbefolkningers rettigheter.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

– Rasismen er synlig på ulike måter. De blir for eksempel ensidig framstilt som kriminelle, trygdemisbrukere og dårlige foreldre. De kan også bli diskriminert i rettsvesenet. Det sier FN-rapportør Victoria Tauli-Corpuz etter å ha tilbrakt to uker i landet.

Fakta om urbefolkningen i Australia

  • Aboriginer er Australias urfolk. De utgjør omtrent 3 prosent av Australias befolkning på 24 millioner.
  • Aboriginene har dårligere levekår og lever i gjennomsnitt ti år kortere enn befolkningen for øvrig.
  • Barnedødeligheten er dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig.
  • Sysselsettingen blant aboriginer var i 2014–2015 på bare 48,9 prosent, mot 72,6 prosent i den øvrige befolkningen.
  • 27 prosent av fangene i australske fengsler er aboriginer.
  • Selvmordsraten blant aboriginer er dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig.

(Kilde: DPA, NTB)

Nå ber hun australske myndigheter endre lovene. Hun vil at aboriginene skal få større rettssikkerhet.

Mange sitter i fengsel

Tauli-Corpuz er spesielt bekymret for de mange unge aboriginene som sitter fengslet.

– Tallene er rett og slett utrolige. Urbefolkningen utgjør bare 3 prosent av befolkningen. I fengslene utgjør de 27 prosent av de innsatte. I enkelte fengsler er tallet langt høyere, sier hun.

Samfunn går til grunne

– Fengsling er resultatet av mange års fordrivelse, diskriminering og traumer. Dette har aboriginene blitt utsatt for i generasjoner, sier hun.

I fjor kom en annen FN-utsending med lignende kritikk. Mutuma Ruteree rapporterer om rasisme og fremmedfrykt for FN. Hun mener Australia bruker altfor mye straff mot urbefolkningen. Dette fører til at samfunnene deres går til grunne.

DISKRIMINERES: Australia har en lang historie bak seg med undertrykking og diskriminering av landets urbefolkning, aboriginene.

ARKIVFOTO: DAVID GRAY / REUTERS / NTB SCANPIX

Kvinner er særlig utsatt

Tauli-Corpuz viser også til den utsatte stillingen til aboriginske kvinner. De blir diskriminert på grunn av både kjønn, rase og klasse. Hun mener at denne diskrimineringen er blitt en del av samfunnet. Derfor er kvinnene svært utsatt for vold.

Kvinnene har ti ganger så høy risiko for å dø som følge av vold når vi sammenligner med kvinner fra andre befolkningsgrupper. Statistikken forteller også at de har 34 ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus etter vold.