KULLGRUVE: En dumper ved selskapet Peabody Energys gruve North Antelope Rochelle ved byen Gillette i den amerikanske delstaten Wyoming. Bildet er tatt i 2016.

Arkivfoto: Kristina Barker / Reuters / NTB scanpix

Trump fjernet tiltak for klimaet

MiljøKrigen mot kull er over, sa Donald Trump. Da hadde han gitt ordre om å oppheve eller revurdere flere av Barack Obamas viktigste klimatiltak.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Trump ble innsatt som president i USA i januar. Siden da har han jobbet målrettet for å fjerne regler som bidrar til å redusere landets utslipp av klimagasser.

Da Barack Obama var president, innførte han Clean Power Plan. Dette regnes som Obamas viktigste klimatiltak. Målet å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.

Fakta om klimaendringer

  • Temperaturen på jorda lå i 2016 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen i Arktis har vært omtrent det dobbelte.
  • Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt. Det mener FNs klimapanel (IPCC).
  • Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser. De forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
  • Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industri.
  • Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå. Det kan også bli nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder kan bli oversvømmet. Verdens matproduksjon kan bli truet. Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.

Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB

Rettssaker er ventet

– Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump. Han undertegnet en presidentordre mot Clean Power Plan og en rekke andre klima- og miljøtiltak.

Planen skal nå bli vurdert på nytt. Flere av de andre tiltakene oppheves. Det er ventet at miljøorganisasjoner vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.

Trump satser på kull

Trump-regjeringen sier målet er å skape arbeidsplasser. Det skal også få fart på økonomien.

Den amerikanske kullindustrien er rammet av krise. I valgkampen lovet Trump å hjelpe industrien. I tillegg varslet han satsing på olje og gass. Trump skrev under presidentordren i lokalene til det amerikanske miljødirektoratet EPA. Han hadde med seg en gruppe arbeidere fra kullgruver.

Kullindustrien er blitt utkonkurrert av gasskraft. Det er hovedgrunnen til at det går dårlig. Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft.

Kamp i rettsvesenet

Clean Power Plan ble vedtatt av Obama-regjeringen i 2015. Men den har aldri trådt i kraft. Grunnen er at flere amerikanske delstater og andre motstandere av planen har forsøkt å stanse den i rettsvesenet.

Å fjerne planen blir ikke nødvendigvis enkelt for Trump-regjeringen. Presidenten må forberede seg på en langvarig kamp i rettsvesenet mot miljøaktivister og andre som kjemper for klimatiltak.

Trump tviler på forskerne

Det har vært stans i nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av staten. Denne har Trump opphevet.

Det har også kommet tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon. Trump vil vurdere å fjerne disse.

Presidenten har flere ganger gjort det klart at han tviler på forskningen på klimaendringene. Scott Pruitt er ny sjef for miljødirektoratet EPA. Han sier at han ikke tror CO2 er den viktigste årsaken til den globale oppvarmingen. Dette er i strid med konklusjonene til verdens klimaforskere.

UNDERTEGNET: Donald Trump med presidentordren som opphever en rekke av Barack Obamas klimatiltak.

Foto: Carlos Barria / Reuters / NTB scanpix

Null dollar til klimafond

Trump-regjeringen har lagt fram sitt forslag til nytt statsbudsjett. Der er overføringene til EPA kuttet med 31 prosent. Dette skal godkjennes av Kongressen. I så fall kan 3.200 stillinger i direktoratet forsvinne.

USA bidrar til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene. Trump vil stanse dette. Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.

Parisavtalen ble vedtatt i 2015. Der spiller denne typen klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle.

Uklart om Parisavtalen

USA er en del av Parisavtalen og FNs klimaforhandlinger. Det er fortsatt uklart om Trump vil trekke landet fra disse. Foreløpig har myndighetene både i Kina, EU og India sagt at de fortsetter å gjennomføre egne klimatiltak. Det skjer uavhengig av hva USA gjør.

Mange eksperter er likevel bekymret. De tenker på det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene. Det kan på sikt stanse hvis USA ikke oppfyller sine forpliktelser. Det mener ekspertene.