FOLK I NORGE: Rundt halvparten av Norges befolkning bor på Østlandet.

ARKIVFOTO: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nå bor det 5.258.317 mennesker i Norge

SamfunnFolketallet i Norge øker. Størst økning er det i tallet på menn.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Ved årsskiftet 2016/17 var totalt 5.258.317 mennesker bosatt i Norge. Det er en økning på 44.300 personer, eller 0,9 prosent. Omkring to tredeler av veksten skyldes at flere flyttet til Norge enn fra Norge. Det viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fakta om befolkningen i Norge

  • Det bor over 5 millioner mennesker i Norge.
  • Nesten 75 prosent av innbyggerne bor langs kysten.
  • Rundt halvparten av befolkningen bor på Østlandet.
  • Rundt tolv prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn (innvandrere og norskfødte barn av innvandrere). Oslo og Drammen er de byene i Norge med størst prosentandel innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Kilde: Samfunnskunnskap.no

Økning i Akershus

Akershus fylke hadde den største veksten i prosent, med 1,7 prosent. Oslo har nå 667.000 innbyggere, og der var veksten 1,3 prosent.

De siste ti årene har antall utenlandske statsborgere bosatt her i landet mer enn doblet seg. I 2008 bodde det 266.000 utenlandske statsborgere i Norge. Ved sist nyttår var antallet 559.000. I 2008 tilsvarte antallet 5,6 prosent av befolkningen. I 2017 er andelen økt til 10,6 prosent.

Fra Syria

I 2016 kom det flest nye utenlandske innbyggere fra Syria. Mange av disse flyktningene har fått oppholdstillatelse i Norge i løpet av året. De er derfor registrert som bosatte.

Men fortsatt er det polakker som er den største gruppen av utlendinger som bor i Norge. Så følger svensker og litauere.

Flere menn

Tallene fra SSB viser at det noen flere menn enn kvinner i den norske befolkningen. Slik har det vært siden 2010.

Antall menn i fjor økte med 24.000. Ved tellingen 1. januar 2017 var nesten 40.000 flere menn enn kvinner her i landet.