ENIGE: LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund innledet årets lønnsforhandlinger 6. mars.

FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Enighet i lønnsoppgjøret

SamfunnLO og NHO er enige om lønnsoppgjøret i det private næringslivet. Alle får minst 50 øre mer i timelønn.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

– Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle. Og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier Gerd Kristiansen. Hun er leder i arbeidstaker-organisasjonen LO.

Fakta om lønnsoppgjøret

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)  og Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) er Norges største organisasjoner for arbeidstakere.
  • NHO er Norges største arbeidsgiverforening.
  • Oppgjøret omfatter rundt 170.000 LO-medlemmer og 16.500 YS-medlemmer i privat næringsliv.
  • Totalt vil rundt 20 prosent av disse arbeidstakerne få lavlønnstillegg. Halvparten av disse er kvinner.
  • Tilleggene trer i kraft fra 1. april.

Partene er enige om en økning på 50 øre i timen til alle. Det er også et eget punkt for dem som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. De skal få halvannen krone ekstra. Da blir det til sammen 2 kroner.

Lønnsoppgjøret har en ramme på 2,4 prosent. Dette tallet sier noe om den totale verdien av det en arbeidstaker får i løpet av ett år.

LO mener de viser ansvarlighet

LO mener oppgjøret gir mye til dem som har lave lønninger. Det bidrar også til at det skal være lik lønn for menn og kvinner, ifølge organisasjonen.

– Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

– Nå forventer vi at andre grupper viser samme ansvarlighet, ikke minst toppledere og eiere. Og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet, sier hun videre.

OPPFORDRER: LO-leder Gerd Kristiansen ber andre grupper vise ansvarlighet i lønnsforhandlingene.

ARKIVFOTO: Vidar Ruud / NTB scanpix

NHO mener de strakk seg langt

Kristin Skogen Lund er sjef for arbeidsgiver-organisasjonen NHO. Hun sier det var viktig for dem å oppnå enighet.

– Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi kan akseptere, sier Skogen Lund.

– Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg, fortsetter hun.

FORNØYD: NHO-direktør Kristin Skogen Lund sier det var viktig å bli enige.

ARKIVFOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høye lønninger i Norge

NHO-sjefen påpeker at lønningene i Norge er blant de høyeste i Europa. Derfor må lønnsøkningen i Norge være lavere enn de landene vi konkurrerer med, sier hun.

– Det håper vi å ha fått til i år, sier NHO-sjefen.

YS og NHO er også enige i årets mellomoppgjør. Rammen er den samme – 2,4 prosent.