REDDE: Unge asylsøkere er redde for å bli utvist. Svenske myndigheter mener deler av Afghanistan er trygge nok til å sende asylsøkere med avslag tilbake.

ARKIVFOTO: Jessica Gow / TT / NTB SCANPIX

Selvmordsbølge blant unge afghanske asylsøkere i Sverige

SamfunnEn rekke enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan har de siste to ukene begått selvmord eller forsøkt å ta livet sitt i Sverige.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:
USIKKER FRAMTID: Unge asylsøkere vet ikke hva som venter dem. Det fører til stress og håpløshet.

ARKIVFOTO: Yvonne Åsell / TT / NTB scanpix

– De siste ukene har sju personer forsøkt å ta livet sitt, og tre av dem har greid det. De var alle fra Afghanistan, og alle er gutter. Det forteller Mahboba Madadi. Han jobber i Ensamkommandes forbund, som er en forening for enslige asylsøkere.

Ingen vet hvor mange andre mindreårige afghanere som har prøvd å ta livet sitt i svenske asylmottak de siste årene.

Asylmottakene eller kommunene er ikke pålagt å melde fra om slike selvmord.

– Det er et problem. Og det tyder på at man ikke tar dem på alvor. Det sier Omid Mamoudi som også jobber i Ensamkommandes forbund.

Fakta om enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i Norge

  • 5480 personer søkte asyl som enslige mindreårige i 2015
  • 2 av 10 var under 15 år.
  • 98% fikk innvilget asylsøknadene
  • 65 % av de enslige mindreårige asylsøkerne kom fra Afghanistan.
  • Det statlige barnevernet (Bufetat) har ansvar for enslige mindreårige under 15 år.
  • Ved utgangen av 2015 bodde det 3 777 enslige mindreårige ungdommer i asylmottak.
  • I 2015 ble 139 enslige mindreårige bosatt i kommuner av Bufetat. 76 % av disse ble plassert i et døgnbemannet bofelleskap med andre barn. De resterende 24 % ble bosatt i fosterhjem, hvorav litt under halvparten i slektsfosterhjem.

Kilde: Bufetat

I slutten av januar tok en 16 år gammel afghansk asylsøker livet sitt i Vännäs. I helgen tok en afghansk gutt livet sitt på et mottak i Trollhättan. Og denne uken tok en annen afghansk gutt livet sitt på et mottak i Ed.

– Han hadde forsøkt å ta livet sitt mange ganger tidligere. Han hadde nylig fått alderen oppjustert og var flyttet til et asylmottak for voksne, foreller Mahmoudi.

Redde

Svenske innvandingsmyndigheter mener mange afghanske asylsøkere oppgir for lav alder. Da oppjusterer myndighetene alderen etter at guttene er undersøkt.

Det skjedde med nesten halvparten av de afghanske guttene i 2015. I fjor var tallet 36 prosent.

Madadi mener at grunnen til de mange selvmordsforsøkene er at svenske myndigheter har gjort lovene om asyl for enslige, mindreårige asylsøkere strengere.

– De er redd for å bli utvist og har mistet alt håp, sier han.

– Det er mye stress. Det er ensomhet, og framfor alt er det håpløshet. De vet ikke hva som venter dem, sier Madadi.

– Trygt nok

Migrationsverket i Sverige besluttet i fjor at noen områder i Afghanistan er trygge nok til at de kan sende asylsøkere med avslag tilbake. Men afghanske myndigheter kan ikke garantere for sikkerheten til dem som sendes tilbake.

– Det fins ingen myndigheter der som tar hånd om disse guttene. Bare de som har familie, greier å holde hodet over vannet. Hvis du ikke har familie, er det ingen som støtter deg. Det sier Anders Fange som er leder i Svenska Afghanistankomiteen.

Han sier at de som ikke har familie, prøver å flykte igjen. Eller så blir de vervet til hæren eller blir tvangsrekruttert til væpnede grupper som Taliban.

Afghanistans viseutenriksminister Hemat Karzai ber innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og Norge om å la være å deportere mindreårige. Bildet ble tatt da Listhaug møtte mindreårige asylsøkere i Athen i fjor.

ARKIVFOTO: Tore Meek / NTB scanpix.

Også i Norge

Det samme skjer i Norge. Også her blir alderen til mange unge afghanske asylsøkere oppjustert etter at skjelettet og tennene deres er undersøkt. Mange blir sendt tilbake, selv om de ikke har familie i Afghanistan.

Det fins ingen tall på hvor mange som har begått selvmord eller har prøvd å ta livet sitt på norske asylmottak. Men det har vært tilfeller der unge afghanere har prøvd å begå selvmord like før de ble sendt tilbake til Afghanistan.

Redd Barna og flere andre organisasjoner er bekymret for de mindreårige afghanske guttene. De kritiserer at myndighetene bestemmer at mange mindreårige er eldre enn de sier og setter dem på fly alene til et land som er i krig.