NASJONAL FEIRING: 2017 er 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim.

ILLUSTRASJONSFOTO: Berit Roald / NTB scanpix

Samejubileum feires over hele landet

SamfunnAldri før har samenes nasjonaldag blitt bredere markert enn når hundreårsjubileet for det aller første samelandsmøtet markeres over hele landet.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:
100 ÅRS JUBILEUM: Medalje fra det første landsmøtet for samefolket i 1917.

Det aller første samiske landsmøtet i Trondheim fra 6. til 9. februar 1917 ble en milepæl for samene i Norge.  75 år senere ble dagen vedtatt som samenes nasjonaldag.

Bakgrunnen for at så mange som 150 delegater samlet seg i Metodistkirken i Trondheim i 1917 var 50 år med knallhard fornorskningspolitikk.

— Samisk språk skulle ikke brukes i skolene unntatt i «aller ytterste nødstilfelle». Reindrifta var også under hardt press fra et framrykkende jordbruk,  og 15 år tidligere hadde Stortinget innført forbud mot å selge jord til ikke norsktalende, sier historiker og tidligere samepolitiker Steinar Pedersen, til NTB.

Fakta om samejubileet

  • 6. februar er det 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim.
  • Dagen ble senere innstiftet som nasjonaldag for alle samene i Norge, Sverige, Finland og Russland.
  • Samejubileet blir markert over hele landet i en uke.
  • Hovedmarkeringen skjer i Trondheim der det i den samiske uken skal avholdes 120 ulike arrangementer.

Startpunkt for samebevegelsen

Det samiske riksmøtet i Trondheim samlet også nordiske delegater.  Møtet ble fulgt opp av flere mindre landsmøter fram til 1921. Ifølge Pedersen var landsmøtet i 1917 et viktig startpunkt for samisk organisasjonsarbeid. Dagen ble også et symbol på at samene for første gang samlet seg for å fremme sin sak som ett folk.

I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge, og ifølge Pedersen har dagen fått ett innhold som passer ideene bak 1917-møtet godt.

— 6. februar markeres bredere år for år, og ikke bare av samer. Den er blitt et eksempel på at man er kommet et godt stykke på vei mot det man var ute etter i 1917 – nemlig likeverdighet mellom samisk og norsk kultur, sier Pedersen.

Sannheten må fram

Representanter fra Sosialistisk Venstreparti (SV) har fremmet et forslag om å opprette en sannhetskommisjon som skal se på følgene av fornorskningspolitikken. En slik kommisjon vil øke forståelsen for hvordan dagens samiske samfunn strever for å bevare språk og kultur. Både sametingspresidenten Vibeke Larsen og historiker Steinar Pedersen støtter dette forslaget.

— Det er resultatet av politikken som har blitt ført, som vi ikke har klart å reversere effektene av. Først når vi får kunnskapen på bordet, kan vi skape forståelse for hva den gamle politikken førte til, sier Larsen.

Hovedmarkeringen av 100-årsjubileet er lagt til Trondheim og varer en hel uke. Her er det offisielle Norge godt representert med både kong Harald og statsminister Erna Solberg. Sametingspresident Vibeke Larsen holder åpningstale.

DET FØRSTE LANDSMØTET: Deltagerne ved det første landsmøtet i februar 1917, utenfor den tidligere bygningen for Metodistkirken i Trondheim.

ARKIVFOTO: Schrøder/Saemien Sijtes fotoarkiv