ULVESTRIDEN: Miljøorganisasjonen WWF Norge frykter at Naturmangfoldsloven kan bli endret for å tillate jakt på flere ulver.

ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock / NTB scanpix

Fortsatt kritikk mot miljøministeren i ulvesaken

MiljøMiljøminister Vidar Helgesen har varslet en mulig lovendring om ulv. I tillegg vil han ha andre tiltak for å minske skadene ulver gjør. Men det er ikke nok til å roe kritikerne.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:
FORKLARER SEG: Vidar Helgesen redegjorde i Stortinget for sin beslutning om å ikke tillate felling av 32 ulver i ulvesonen.

FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre møtte tirsdag i Stortinget. Det forklarte han bakgrunnen for avgjørelsen om å ikke tillate skyting av 32 ulver i ulvesonen.

– Jeg ser ikke at jeg i denne saken kunne komme til en annen beslutning, sa Helgesen.

Han viser blant annet til vurderingene som er gjort av lovavdelingen i Justisdepartementet.

Fakta om ulvestriden

  • Det ble opprinnelig gitt tillatelse til å skyte 47 ulver som en del av lisensfellingen av ulver vinteren 2016-2017. Klima- og miljødepartementet bestemte 20. desember i fjor å redusere dette til 15 ulver.
  • Det skjedde etter en vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling. Vurderingen handlet om naturmangfolds-loven og Bernkonvensjonen, som Norge er forpliktet til å følge.
  • Lovavdelingen mener blant annet at det ikke er godt nok dokumentert hvilken skade ulven kan gjøre på husdyr og tamrein.
  • Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering er for snever. De sier den ikke tar hensyn til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.

Endring i loven

Helgesen sier samtidig at det kan bli endringer i naturmangfold-loven. Det dreier seg om begrenset felling av dyr av flere hensyn enn det den norske loven tillater. Det avgjørende er om beitedyr kan bli skadd.

Stortinget kan få denne saken til behandling før sommeren.

Vidar Helgesen nevnte også tolv tiltak. De kan føre til at flere ulver blir skutt eller gjøre situasjonen bedre for folk i ulvesonen.

Ikke nok

Helgesen sier også at han forstår frykten til dem som lever tett på rovdyrene. Men det er ikke nok til å roe motstanderne.

– Jeg forventer at Stortinget griper inn ved å instruere regjeringen, sier Erik Sletten. Han er ordfører i Trysil kommune og representerer Senterpartiet. Han reiste til Oslo bare for å høre på forklaringen fra miljøminister Helgesen.

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet sier det kan bli aktuelt å gi en instruks til regjeringen og statsråden.

– Helgesen har gjort alt han kan for å undergrave muligheten for å gjennomføre Stortingets vedtak, sier Senterparti-lederen.

Det samme mener Knut Storberget fra Arbeiderpartiet.

– I Hedmark er vi i ferd med å få en ulvebestand som nærmest vokser oss over hodet, sier han.

ULVESPOR: Ulvespor på en vei i Rendalen. Kommunepolitikeren Halvor Sveen (Ap) delte bildet på Facebook, og i løpet av kort tid var bildet delt over 3.000 ganger.

FOTO: Halvor Sveen / NTB scanpix

– Snever lovtolkning

Storberget mener loven åpner for å skyte flere ulver. Han synes Klima- og miljødirektoratet har gjort en for dårlig jobb for å vise skadene ulven kan gjøre. Derfor frykter han heller ikke at en domstol kan stanse en slik instruks fra Stortinget.

Gunnar Gundersen representerer Høyre i Hedmark på Stortinget. Han støtter Storberget og mener at departementet ikke har tolket loven riktig.

Statsråd Vidar Helgesen opplyser at departementet har vurdert muligheten for at miljøorganisasjonene vil bringe saken inn for domstolene. Det kan skje hvis det åpnes for å skyte flere ulver.

– Med det materialet som forelå, er det store muligheter for at en domstol ville ha stoppet jakten uansett og at vi ville vært i samme situasjon, sier Helgesen.

Det gjør at en instruks fra Stortinget kan ende opp hos advokater. Og dermed vil den ikke få noe å si for ulvestriden som pågår nå.

Norsk lov og fakta

På Stortinget fikk Helgesen ros fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Dette er partier som vanligvis ikke støtter ham.

– Det er bra at vi har en miljøvernminister som tar norsk lov og faglige fakta på alvor. Det er tydeligvis ikke en selvfølge for andre politikere, sier Rasmus Hansson fra MDG.

Heikki Eidsvoll Holmås representerer SV. Han advarer de andre partiene på Stortinget mot å gi en instruks til Helgesen.

– Stortinget kan ikke instruere statsråden til å bryte norsk lov. Da har vett og forstand forlatt salen, sier Holmås.