MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN: Foreldre i Sveits kan ikke nekte døtrene sine å ha svømming sammen med gutter.

ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock / NTB scanpix

Domstol: Muslimske jenter må ha svømmetimer med gutter

SamfunnForeldre i Sveits kan ikke nekte å sende døtrene sine til svømmetimer sammen med gutter. Det har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen bestemt.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

  • Den eneste internasjonale domstolen der individer kan gå til sak mot et land.
  • Alle land som har skrevet under på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, kan bli stilt for retten i domstolen.
  • For å få en sak opp i domstolen, må saken ha gått gjennom landets eget rettssystem helt opp til høyesterett.
  • Først når individet har tapt i høyesterett, kan han eller hun anke til menneskerettighetsdomstolen.
  • Hvis et land blir dømt, må landet følge dommen.
  • Holder til i Strasbourg i Frankrike.

(Kilde: FN-sambandet)

Et foreldrepar i Sveits anket saken til domstolen i Strasbourg etter at de fikk bot fordi de ikke ville at døtrene på sju og ni år skulle ha svømmetimer sammen med gutter.

Foreldrene mener at blandede klasser i svømming er imot deres religion.

Tapte saken

Denne uka ble det klart at de tapte saken.

Domstolen i Strasbourg gir foreldrene rett i at det griper inn i religionsfriheten når skolen krever at døtrene skal delta på svømmingen. Men den sier at det må være lov når målet er å hindre at elever blir utestengt sosialt.

Domstolen sier at myndighetene i Basel har gjort sitt beste for å finne et kompromiss med foreldrene. De har for eksempel foreslått å la barna ha på seg burkini, som er en heldekkende badedrakt. Men det var ikke nok for foreldrene.

Dommerne i Strasbourg mener at boten på 350 sveitsiske franc per barn er rimelig. 350 sveitsiske franc tilsvarer om lag 3.000 kroner.

Kan anke

Foreldrene har anket saken flere ganger i Sveits, men uten å vinne fram. Derfor gikk de videre til menneskerettighetsdomstolen.

Dommen gjelder svømmeundervisning ved en barneskole for barn fra 1. til 4. klassetrinn.

Tirsdagens dom er ikke endelig. Foreldrene har en siste sjanse. De har tre måneder på seg til å anke avgjørelsen.