STJELER OPPMERKSOMHETEN: Flere og flere elever i videregående skole får konsentrasjonsvansker og føler stress på grunn av sine mobiltelefoner.

ILLUSTRASJONSFOTO: THOMAS BRUN / NTB SCANPIX

Unge er interessert i nyheter

KulturNi av ti unge sier de sjekker nyheter daglig, opptil flere ganger. De foretrekker å diskutere nyheter ansikt til ansikt.

 • © NTB
 • Publisert:
 • Oppdatert:
Bildetekst inn her.
NYHETER PÅ MOBILEN: Forholdet mellom unge og nyheter er ikke nødvendigvis i oppløsning, men er i ferd med å ta nye former.

FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det viser en ny rapport. Den er laget av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Unge svikter papiraviser og faste nyhetsprogram på TV. Dette er bakgrunnen for at rapporten ble laget. Den tar for seg holdningene og nyhetsvanene til unge mellom 16 og 25 år.

På en annen måte enn før

Fakta om unge og nyheter

 • Unge mellom 16 og 25 år er spurt i undersøkelsen.
 • 63 prosent er interessert eller svært interessert i nyhetsstoff.
 • 88 prosent sier de sjekker nyheter daglig.
 • 12 prosent følger nyheter «hele tiden» i løpet av dagen.
 • Gutter er noe mer interessert i nyheter enn jenter.
 • Smarttelefonen er der flest leser nyheter.
 • Unge foretrekker korte nyhetssaker på mobilen, såkalte breaking news. De tiltrekkes av fengende bilder og titler.
 • 56 prosent har likt/friendet nyhets-nettsteder på sosiale medier.
 • På sosiale medier følger også 31 prosent politiske partier, 25 prosent enkeltpolitikere og 10 prosent enkeltjournalister.

Kilde: SIFO-rapporten «Nyheter i en digitalisert hverdag»

– Til tross for at de rømmer fra tradisjonelle nyheter, oppgir unge at de oppsøker nyheter i stor grad. Det skjer bare på andre måter enn før, sier Ingrid Kjørstad. Hun er er forsker ved SIFO og er intervjuet at nyhetsbyrået NTB.

Det er en stor utfordring for mediene å henge med på hvordan unge skaffer seg nyheter, mener forskeren. Hun har laget rapporten sammen med kollegaen Dag Slettemeås.

Bruker telefonen fra morgenen

Smarttelefonen er ungdoms hovedkilde til nyheter. Når de unge våkner om morgenen, griper mange av dem mobilen. Men bare én av tre (30 prosent) sjekker nyheter så tidlig.

Samtidig sier 68 prosent at de sjekker sosiale medier først om morgenen. Det kan for eksempel være Facebook. Men sosiale medier er også blant de viktigste kildene til nyheter. Der dukker det opp nyheter unge er interessert i. Det kan være fordi de selv har valgt å følge noen medier. Det skjer også gjennom at venner anbefaler noe. Det kan også være andre grunner til at nyhetene er blant det som dukker opp.

– Da vi stilte spørsmålene, definerte vi ikke nyhetsbegrepet. Så det er de unges egen oppfatning av hva som er nyheter som ligger til grunn, sier Kjørstad.

Flest gutter er interessert

To av tre (63 prosent) sier at de er interessert eller svært interessert i nyheter. Blant dem er det flest gutter. Og interessen øker med alderen. Til sammen sier nesten ni av ti (88 prosent) at de sjekker nyheter daglig. Trolig er det så mange fordi de ser nyheter i sosiale medier.

For eksempel bruker 93 prosent Facebook. Og to av tre følger nyhetstjenester der. Men det betyr ikke at de bare passivt lar seg servere stoff på denne måten. Hele 56 prosent sier at de aldri sjekker nyhetsbildet i sosiale medier først.

Det kan bety at de sjekker ulike nyhetsmedier før de sjekker Facebook. Det kan også være at de ikke mener informasjonen på Facebook gir et bilde av hva som skjer i nyhetene.

Unge foretrekker å diskutere nyheter ansikt til ansikt, heller enn i kommentarfelt.
DISKUTERER NYHETER: Unge foretrekker å diskutere nyheter ansikt til ansikt, heller enn i kommentarfelt.

FOTO: Thomas Brun / NTB scanpix

Ungdom er engasjerte

Få unge vil diskutere nyheter på nettsteder som sosiale medier. Bare 10 prosent gjør det. Minst populært er det å skrive kommentar i nyhetsmedier. Men det betyr ikke at engasjement er lavt. Over to av tre (69 prosent) sier de ofte diskuterer nyhetssaker ansikt til ansikt med andre.

– Bevissthetsnivået rundt nettvett er høyt, naturlig nok. Denne generasjonen har lært en del om slikt på skolen, sier forsker Kjørstad.

Holdningene varierer likevel. Nyhetsstrømmen i sosiale medier bygger ofte på analyser av de søkene man selv gjør, eller hva venner har søkt på og likt.

Dette sier unge at de vet. En av tre misliker at de ikke har kontroll over nyheter de blir presentert. Samtidig sier én av fem (20 prosent) at dette er lettvint. 23 prosent mener nyhetene blir mer aktuelle for dem. Nesten halvparten mener sosiale medier har gjort dem mer interessert i nyheter.

Får med seg toppsakene

Forskeren mener det er en fordel med slike «skreddersydde» nyheter mellom alt annet på Facebook.
– Selv om du kanskje ikke får lest avisa i dag, har du sannsynligvis fått med deg mange av toppsakene likevel, sier hun.

Ingrid Kjørstad mener det er viktig å undersøke virkningene av å få nyhetene på denne måten. Det gjelder både nå og på lengre sikt.