JAKTES: I år og neste år skal 47 norske ulver avlives, 24 av dem innenfor ulvesonen.

ILLUSTRASJONSFOTO: Arnfinn Johansen / NTB scanpix

Sterke protester mot skyting av ulv

Miljø24 ulver skal skytes i Oslo, Akershus og Hedmark. Mange har protestert. Men rovvilt-nemndene har bestemt at avgjørelsen blir stående.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:
MILJØAKTIVISTER: Under vignetten «La ulven leve! Stopp utryddingspolitikken nå!» demonstrerte motstandere av den norske lisensjakten på ulv foran Stortinget.
PROTESTERER: «La ulven leve! Stopp utryddingspolitikken nå!» var parolene da motstandere av den norske lisensjakten på ulv demonstrerte foran Stortinget.

FOTO: Torstein Bøe / NTB scanpix

Til sammen kan det etter planen skytes 47 ulver her i landet i lisensjakta.

Nylig var nemndene samlet for å behandle tusenvis av klager. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt 5.300 klager, mens Fylkesmannen i Hedmark har mottatt 8.750 klager. Det melder NRK. Det er også kommet to klager på at det skytes for få ulver her i landet.

Fakta om ulv i Norge

  • Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en bestand i den sørlige delen av Skandinavia.
  • Stortinget har vedtatt en ulvesone. Dette er et er område hvor det skal være ynglende ulv. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.
  • Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år. Tre av disse skal være helnorske.
  • Det ble vinteren 2015-2016 registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg hadde 25 ulver tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

Kilder: Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Rovdata og Rovviltportalen

Klage til departementet

Klagene blir nå sendt til Klima- og miljødepartementet. Trolig ble de behandlet før jul. Den endelige avgjørelsen tas av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre).

Naturvernforbundet ber Helgesen stanse jakta.
– Vi kan ikke være bekjent av at 47 av 65-68 ulver i Norge skal skytes, sier Silje Lundberg. Hun er leder i Naturvernforbundet.

Forbundet sier blant annet at det er familiegrupper blant ulvene. Det dreier seg om fire grupper i Osdalen, Letjenna, Slettås og Kynnås.

– Dette er ulv som ikke tar sau. Ulvefamilier holder seg i reviret sitt, hvor de jakter på blant annet bever, smågnagere og hjortedyr, sier Lundberg.

– Farlig signal

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) er kritisk.

– Disse vedtakene er ikke i tråd med målet om å ha en bærekraftig bestand av ulv. Det store engasjementet for ulven bør brukes til å lære oss å ta hensyn og løse konflikter med dyr på en god måte, sier Rasmus Hansson. Han er talsperson for partiet.

Hansson minner om at 2 prosent av verdens ville dyreliv forsvinner hvert år. Å skyte 47 ulver i Norge er et farlig signal til verden, mener han.