UENIGE OM PELSDYR: En del av norsk husdyrhold eller dyreplageri?

FOTO: Ingar Haug Steinholt / NTB scanpix

Regjeringen vil fortsatt ha oppdrett av pelsdyr

PolitikkRegjeringen vil ha strengere krav til dem som driver med oppdrett av pelsdyr. Men det hjelper lite. Det mener dyrevern-organisasjonene. De hadde håpet på et forbud.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:
UNDERSKRIFTER MOT PELS: Siri Martinsen (til venstre) og Shabana Rehman i NOAH overleverte 143 000 underskrifter mot pelsoppdrett til landbruksminister Jon Georg Dale.

FOTO: Berit Roald / NTB scanpix

I 2014 ba Stortinget regjeringen vurdere et forbud mot norsk oppdrett av pelsdyr. Fredag kom svaret. Da la landbruks- og matminister Jon Georg Dale fra Frp fram en melding for Stortinget.

Hans klare svar er at regjeringen ikke vil avvikle næringen. Den vil heller skjerpe kravene.

Fakta om pelsdyrnæringen

  • Det er registrert 159 gårder med mink her i landet. I tillegg er det 183 gårder med rev. Det viser Mattilsynets rapport for 2015.
  • Antallet dyr avhenger av prisen på skinn. Det kan være snakk om opptil 50.000 dyr på en gård.
  • Det er flest gårder med mink i Rogaland. Sør-Trøndelag er det viktigste fylket for oppdrett av rev.
  • I 2015 ble det produsert rundt 1 million skinn. Den største delen (85 prosent) er fra mink.

Kilder: NTB, Mattilsynet

Maks to i hvert bur

Regjeringen kommer med flere forslag. Blant annet vil den ha forbud mot flere mink av samme kjønn i samme bur.

Vanligvis er det tre til fem dyr i hvert bur. Forslaget kan minske risikoen for skade fra 8-9 prosent til 2-3 prosent. Det mener landbruksministeren.

Pelsbønder får også strengere krav til å dokumentere det de gjør. Det skal gjøre at kravene blir like de som gjelder for andre husdyr.

Regjeringen vil også at dyrene skal bli mer aktivisert med ting i burene. I tillegg skal de få bedre tilpasset fôr. Det kan også bli strengere krav for å bruke nakketang på rever.

Med de nye tiltakene vil det være mulig å fortsette med oppdrett av pelsdyr. Det mener landbruksministeren.

– Norge vil være i front internasjonalt når det gjelder dyrevelferd i pelsdyrnæringen, sier han.

FÆRRE PELSFARMER: Nær 80 % av norske pelsfarmer er lagt ned siden 1995. De 234 farmene som er igjen får ca. 22,5 millioner i subsidier fra staten.
FÆRRE PELSFARMER: Nær 80 % av norske pelsfarmer er lagt ned siden 1995. De 234 farmene som er igjen får ca. 22,5 millioner i subsidier fra staten.

GRAFIKK: nyhetsgrafikk.no

Ikke avvikling

Dyrevern-organisasjonene er rasende over avgjørelsen.

– Det er uholdbart og skandaløst at regjeringen ikke avvikler næringen, sier Siri Martinsen. Hun er veterinær og leder i organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter.

Martinsen sier hun er sjokkert over hvor lite regjeringen har lyttet til råd fra veterinærer og andre fagfolk. De mener at selve driften i bur er problemet, sier Martinsen.

– Burene er trange. Og dyrene får ikke levd ut sine naturlige behov, sier hun til nyhetsbyrået NTB.

Live Kleveland er kommunikasjonssjef i Dyrevernalliansen.

– Dette er ingen vesentlig skjerpede krav. Og ikke tiltak som vil stoppe dyremishandlingen i pelsdyrnæringen, sier Kleveland.

– Dyrplageri

Flere av partiene på Stortinget vil prøve å stanse forslaget.

Pelsdyrnæringen har støtte fra regjeringspartiene, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Men motstanden vokser i Høyre. Partiet skal stemme over saken. Det skjer under landsmøtet til våren.

Venstre, Sosialistisk Venstreparti raser over regjeringens beslutning. Det gjør også Miljøpartiet De Grønne.

– Regjeringen godkjenner systematisk dyrplageri, sier Une Aina Bastholm. Hun er talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Venstre vil ta opp saken på Stortinget. Det skjer under forhandlingene om budsjettet. Også Arbeiderpartiet kritiserer beslutningen. Partiet vil ha en planlagt slutt for oppdrett av pelsdyr.

Senterpartiet er glade for forslaget fra regjeringen. Men partiet frykter at de nye kravene blir for strenge.

PELS: Trenger vi pels eller er det unødvendig luksus?
PELS: Trenger vi pels eller er det unødvendig luksus?

FOTO: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Verst tenkelig løsning

Pelsdyrnæringen selv mener forslaget gir dårligere forhold. De krever mer i støtte gjennom subsidier.

– Dette er verst tenkelige løsning, sier Bertran Trane Skadsem. Han er styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Skadsem trekker blant annet fram kravet om maksimalt to minker i hvert bur. Det vil koste en vanlig gård 3 til 3,4 millioner kroner, sier han.

 

Les også: