LEDIGHETEN ØKER: Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flere ungdommer er uten jobb enn for ett år siden.

ILLUSTRASJONSFOTO: BJØRN FROSTAD / NTB SCANPIX

Økonom ber arbeidsløse unge dra til Sverige

SamfunnDet har blitt mange flere arbeidsledige unge i Norge det siste året. En økonom mener nordmenn bør dra til Sverige for å få seg jobb.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

På ett år har antallet unge arbeidsledige i Norge økt med 22.000. Det opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

 – SØK LYKKEN I SVERIGE: Sverige mangler blant annet sykepleiere, dataingeniører, arkitekter, lærere, butikkpersonale og datakonsulenter.
DRA TIL SVERIGE: Sverige mangler blant annet sykepleiere, dataingeniører, arkitekter, lærere, butikkpersonale og datakonsulenter.

FOTO: ESPEN BRATLIE / NTB SCANPIX

Samtidig trengs det folk til å ta jobber i Sverige. Blant annet mangler Sverige bygnings-ingeniører, sykepleiere, data-ingeniører, arkitekter, lærere og butikkarbeidere. Det melder NRK.

– Søk lykken i Sverige

– Nå kan nordmenn søke lykken i Sverige. Det er absolutt verdt å ta turen, sier Terje Strøm. Han er økonom og jobber i firmaet NyAnalyse.

Fakta om arbeidsledighet

  • Det er blitt 22.000 flere mellom 18 og 24 år i arbeid her i landet. Endringen er målt fra andre kvartal 2015 til andre kvartal 2016.
  • Det er flest heltids-ansatte som har mistet jobben.
  • Nedgangen er størst blant kvinner.

(Kilde: SSB)

Strøm mener det kan være kjempenyttig å jobbe et par år i svensk industri. Det vil være bra når arbeids-markedet blir bedre i Norge, sier han.

Tidligere var lønningene i Norge mye høyere enn i Sverige. Men lønningene i Sverige er ikke lenger så dårlig. Det forteller Jon Erik Dølvik. Han er forsker ved Fafo.

– Svensk lønn er klart bedre enn norsk arbeidstrygd. Og den norske kronen er svekket, sier Dølvik.

Mange ledige i oljebransjen

I oljeindustrien i Norge er det blitt mange arbeidsledige. De bør også vurdere å dra til Sverige, mener Terje Strøm.

Han har flere forklaringer på hvorfor det er gode tider i Sverige. Blant annet skyldes det at mange flyktninger har kommet til landet. Dette har ført til at staten bruker mer penger. Det har blitt mellom 160.000 og 189.000 flere jobber. I Norge har det stoppet opp eller vært nedgang.