BARNE-FATTIGDOM: Rundt 92.000 barn i Norge lever i familier som regnes som fattige.

ILLUSTRASJONSFOTO: SARA JOHANNESEN / NTB SCANPIX

Nettside skal hjelpe til i kampen mot fattigdom

SamfunnEn ny nettside skal gi alle tilgang til lokale tall over hvor mange som er fattige. Målet er at lokale myndigheter skal få hjelp til å gjøre noe med fattigdom i barnefamilier.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak nettsiden.

– Her kan alle holde oversikten over utviklingen i sin egen kommune, sier Mari Trommald. Hun er direktør i Bufdir.

Å være fattig i Norge er ofte knyttet til skam og utrygghet for barn og unge.
VANSKELIG: Å være fattig i Norge er ofte knyttet til skam og utrygghet for barn og unge.

ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY / NTB SCANPIX

Sammenligne

På nettsiden kan man se hvordan kommunene ligger an mot lignende kommuner. Man kan også sammenligne fylker.

– Det er første gangen tallene for barnefattigdom blir satt i en slik sammenheng, sier Mari Trommald.

Fakta om fattige barn i Norge

  • I 2014 bodde 9,4 prosent av alle barn mellom 0 og 18 år i familier med lav inntekt. Dette tilsvarer rundt 92.000 barn.
  • En rapport fra FNs barnefond (UNICEF) bekrefter disse tallene.
  • For barn i Norge handler fattigdom mye om å være utestengt fra sosiale aktiviteter fordi man ikke har råd til å være med.
  • I 2015 kom regjeringen sin todelte plan mot barnefattigdom.
  • Blant annet er målet å hindre at fattigdom går i arv fra foreldre til barn.
  • Kommuner og organisasjoner får i år 164 millioner kroner til blant annet ferie- og fritidsopplevelser 50.000 barn og unge.

(Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

For de større byene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger vil nettsiden også ha tall for bydeler.

Nettsiden skal også gi informasjon om ting som kan ha betydning for om barnefamilier havner i fattigdom.

Utdanning og uføretrygd

Det er for eksempel om hvor mange familier mottar sosialhjelp eller ikke har fast inntekt. Det vil også være informasjon om tallet på familier som bare har én person til å forsørge seg. I tillegg tar den for seg nivå på utdanning, uføretrygd og innvandrerbakgrunn. Denne informasjonen kan sammenlignes med andre kommuner eller fylker.

Direktoratet er klar over at det kan være ubehagelig å se tallene. Men de mener det er viktig for å klare å gjøre noe med barnas situasjon.

Rundt 92.000 barn i Norge lever i familier som regnes som fattige. Tallet er fra 2014. For å regnes som fattig, må familien ha under seks tideler av hva som er vanlig inntekt på stedet de bor.