MØTER PRESSEN: Statsminister Erna Solberg og statsråd Sylvi Listhaug under en pressekonferanse om endringer i utlendingsloven.

FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

Ny kamp om asylpolitikken

PolitikkRegjeringen har sagt hvordan den vil at norsk asylpolitikk skal være. Men de andre partiene er misfornøyde med forslagene. De gjør seg klare til nye forhandlinger for å få gjort endringer.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Fakta om regjeringens asylforslag

  • Regelverket om familieinnvandring strammes inn. De som skal få familiegjenforening, må ha hatt tre års arbeid eller utdanning i Norge, samt kunne forsørge dem som kommer hit. For flyktninger kan dette bli midlertidig i tre år.
  • For å få permanent opphold må den som søker, kunne en del norsk og ha bestått prøven i samfunnskunnskap.
  • Det blir mulig å utvise utlendinger som to eller flere ganger har blitt nektet å få en vanlig behandling av asylsøknadene sine.
  • Hvis det blir fred i et land, kan personer derfra med midlertidig opphold miste retten til å oppholde seg i Norge.
  • Krav om å være minst 24 år for å få familiegjenforening. Dette skal gjøre det lettere å hindre tvangsekteskap.
  • For å få permanent oppholdstillatelse i Norge må man ha bodd her i fem år. Nå er kravet tre år.
  • Det blir mulig å pågripe og fengsle personer i asylsaker som omfattes av regelen for 48-timersbehandling. (Kilde: Statsministerens kontor)

Forslagene ble presentert av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet og statsminister Erna Solberg fra Høyre i uka som var. Nå skal regjeringen prøve å få med seg de andre partiene på Stortinget, slik at forslagene kan vedtas og bli til nye lover.

Venstre vil ikke støtte lovforslaget. Det forteller partileder Trine Skei Grande.

– Jeg håper behandlingen i Stortinget vil vise at Frp ikke har flertall for sin asylpolitikk, sier Skei Grande.

Listhaug vil ha strengere regler

Sylvi Listhaug mener det trengs strengere asylregler for at Norge skal kunne fortsette å ta imot flyktninger og lykkes med å gjøre dem til en del av det norske samfunnet.

Blant annet mener hun det er viktig med strengere regler for å beholde norske ordninger med trygd og hjelp til dem som trenger det.

– Vi må sikre den norske velferdsmodellen, sier Sylvi Listhaug.

– Strengest i Europa

Tallet på asylsøkere som kommer til Norge nå, er unaturlig lavt, mener hun. Hun forklarer det med at mange grenser i Europa er sperret eller vanskelige å krysse for asylsøkere.

Juli 2016: Antall asylsøkere hittil i år per måned.
Juli 2016: Antall asylsøkere hittil i år per måned.

INFOGRAFIKK: NYHETSGRAFIKK.NO

– Den situasjonen kan raskt endre seg, sier Sylvi Listhaug.

Listhaug understreket flere ganger at Norge vil få den strengeste politikken i Europa på flere områder. Statsminister Erna Solberg påpekte at regjeringen har lyttet til det blant annet organisasjoner hadde å si da de ble bedt om å si sine meninger.

– Vi håper at et bredt flertall vil slutte seg til forslagene som regjeringen legger fram i dag, sa Erna Solberg.

Oslo 20160127. Fakkeltog og appeller foran Stortinget står på programmet under Facebook-organisasjonen "Refugees Welcome To Norway"s arrangement "Bevar asylretten!" i Oslo sentrum onsdag kveld. Arrangementet er et initiativ for å vise solidaritet med flyktninger.
SOLIDARITET MED FLYKTNINGER: Fakkeltog og appeller foran Stortinget står på programmet under Facebook-organisasjonen “Refugees Welcome To Norway”s arrangement “Bevar asylretten!” i Oslo sentrum onsdag kveld.

FOTO: JON OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX

KrF: Mulig å forhandle

Hans Olav Syversen i Kristelig Folkepartis er ikke så direkte i sin kritikk som det Trine Skei Grande i Venstre er. Han mener de samme partiene som sto bak asylavtalen før jul, må forsøke å finne en løsning.

Syversen vil ikke si noe om muligheten for at regjeringen kan få støtte fra ulike partier til ulike deler av forslaget.

– En asylpolitikk må være rettferdig, sier han. Syversen mener politikerne samtidig må være sikre på at Norge ikke bryter den internasjonale folkeretten. Han forstår det slik at regjeringen har lagt inn en mulighet til å forhandle om forslagene uten at disse lovene brytes.

Familie og barn

Både Venstre og KrF reagerer på at regjeringen vil stille krav til flyktninger for å få familien sin til Norge, slik reglene er for andre innvandrere. Det er heller ikke populært at enslige mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold.

Partiene er også kritiske til forslaget om at politiet kan få avvise asylsøkere på grensen.

Nei fra Ap

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen bare har lyttet litt til kritikken som kom mot forslagene.

Han sier partiet vil se på forslagene både enkeltvis og samlet. Den samlede virkningen av innstramminger vil få mye å si for integreringen, mener Støre.

Han vil ikke si klart om det er viktig eller ikke å komme til en enighet der flest mulig partier er med. Det skjedde i asylforliket før jul.

– Det er alltid en verdi i en bred enighet. Men det handler om hvorvidt det er grunnlag for en bred enighet, sier Støre.

Heidi Greni fra Senterpartiet sier at hun ønsker et slikt forlik. Men hun mener regjeringspartiene må komme dem i møte.

Flere på farlig flukt

Mange organisasjoner er negative til forslagene. Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp mener strenge regler for familiegjenforening vil sende flere kvinner og barn ut på en farlig flukt for å søke asyl selv. De mener også at tiltakene vil hindre integreringen. Redd Barna er bekymret for enslige asylbarn.

– Å leve med midlertidig opphold tar fra barn livsgleden og gjør dem syke, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Målet med forslaget er ifølge Listhaug at færre barn skal bli sendt av gårde alene.

Også Barneombudet, Antirasistisk Senter og Røde Kors er meget kritiske til forslagene.