AVSTEMMING: Kirkemøtet åpner for homofile giftemål ved å gå inn for en ny vigselsliturgi for likekjønnede.

FOTO: OLE MARTIN WOLD / NTB SCANPIX

Nå kan homofile og lesbiske gifte seg i kirken

SamfunnHomofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken. Men fortsatt kan prester si nei til å være med.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Kirkemøtet ble nylig holdt i Trondheim. På dette møtet blir de viktigste avgjørelsene i Den norske kirke tatt.

Kirkemøtet bestemte mandag hvordan en seremoni for bryllup mellom to personer av samme kjønn skal være. Denne seremonien (liturgien) kommer i tillegg til den som brukes når heterofile par gifter seg. Den blir endelig vedtatt på Kirkemøtet neste år.

Fakta om Kirkemøtet

  • Kirkemøtet har 116 medlemmer fra bispedømme-rådene rundt i Norge. Det er her de viktigste avgjørelsene i Den norske kirke blir tatt.
  • Kirkemøtet samles én gang i året, vanligvis i april.
  • 65 medlemmer velges direkte under Kirkevalget. I tillegg velges tolv medlemmer av menighetsrådene. Prester og ansatte har 22 representanter.
  • Landets tolv biskoper deltar også på Kirkemøtet. I tillegg er det fire samiske representanter og én representant for Døvekirken.
  • Kirkemøtet velger et Kirkeråd. Dette rådet fungerer som en slags "regjering" mellom Kirkemøtene.
Trondheim 20160411. Alex Ramstad Døsvik fikk klem av nyvalgt kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum under kirkemøtet i Trondheim mandag etter et sterkt innlegg fra talerstolen.
GRATULERER: Alex Ramstad Døsvik fikk klem av nyvalgt kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum under kirkemøtet i Trondheim mandag etter et sterkt innlegg fra talerstolen.

FOTO: OLE MARTIN WOLD / NTB SCANPIX

De siste årene har det vært mye krangling og diskusjon om bryllup for homofile. Det var avstemning om saken mandag. 88 av 115 ville ha den nye seremonien. 32 stemte for et forslag om å ikke få en ny liturgi.

To liturgier

Det har vært uenighet om det skal være én felles seremoni-type eller to forskjellige. Flertallet ville egentlig ha én liturgi som gjelder både homofile og heterofile ekteskap. Men de gikk med på en løsning som innebærer to ulike liturgier.

I tillegg gikk flertallet med på at prester skal kunne si nei til å være med når to personer av samme kjønn gifter seg. Dette gjelder også andre ansatte i kirken.

Biskopene ikke enige

Halvparten av biskopene var for en liturgi for ekteskap mellom to menn eller to kvinner. Den andre halvparten var imot. Alle biskopene mente at den nye liturgien skulle komme i tillegg til den som er i dag.

– I bispemøtet er det ulike syn. Men vi står samlet bak forslaget til vedtak, sa Helga Haugland Byfuglien. Hun er leder for biskopene og har tittelen preses.

Reglene for Kirkemøtet sier at to tredeler må stemme for dersom noe er i strid med hva biskopene mener.

Flere av dem som var på Kirkemøtet, var

imot det forslaget. En av dem var Øyvind Benestad. Han er redd for at flertallet senere skal bestemme seg for én felles liturgi.

Åpen folkekirke

Under Kirkemøtet ble Kristin Gunleiksrud Raaum valgt til leder av Kirkerådet. Hun representerer Åpen folkekirke. Dette er en organisasjon som ha en mer åpen og fri kirke. Men hun understreket at hun også vil ta hensyn til mindretallet, som ønsker to liturgier.